Εξοχική κατοικία A

Τοποθεσία: Μικρή Βόλβη, Δήμος Θεσσαλονίκης

Φάση έργου / ημερομηνία : ολοκληρωμένο, 2009

Αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη καλοκαιρινής κατοικίας

 

1

26