Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων

Τοποθεσία: Πειραιάς

Μελετητές:  ΖΕΡΕΦΟΣ ΤΕΣΣΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, Ομάδα έργου: Η. Αρμένη, Ν. Μπεκιάρη, Κ. Χατζόπουλος, Θ. Μουμιάδης, Θ. Αντωνακάκη, Μ. Τζαφέτα

Φάση έργου / ημερομηνία : πρόταση, 2012

Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ‘Ανασχεδιασμός του υπάρχοντος κτιρίου του αποθηκευτικού σταθμού σιτηρών (SILO) και του περιβάλλοντος χώρου του σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων’

 

1

2

34