Κατοικία με πισίνα και φυτεμένο δώμα

Τοποθεσία: Μελίσσια, Αττική

Μελετητής :Μαρία Τζαφέτα

Φάση έργου / ημερομηνία: υπο κατασκευή, 2020

Σχεδιασμός και Οριστική Μελέτη Διώροφης κατοικίας στα Μελίσσια με πισίνα και φυτεμένο δώμα.

 

Melissia A

Melissia B

Melissia C