Ανάπλαση της Πλατείας Διοικητηρίου

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Μελετητές: SCHEMA 4 ARCHITECTS, I. Βλάχος, Ομάδα έργου: Χ. Ζαρομυτίδου, Ε. Λαλούμη, Ε. Πεφάνη, Γ. Πιπερίδου, Μ. Τζαφέτα

Σύμβουλοι: Γ. Παπακώστας, Β. Κολώνας

Φάση έργου / ημερομηνία: πρόταση (1ο ΒΡΑΒΕΙΟ), 2008

Συμμετοχή σε συνεργασία με το γραφείο Schema 4 Architects στην εκπόνηση προμελέτης για την Ανάπλαση της Πλατείας Διοικητηρίου, Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός με προεπιλογή

 

1

2

34