Ανάπλαση της Αμμουδάρας

Τοποθεσία: Αμμουδάρα, Κρήτη

Μελετητές: OFFICE 25 ARCHITECTS, Ομάδα έργου: Μ. Ανθοπούλου, Μ. Τζαφέτα, Κ. Ράπτη

Φάση έργου / ημερομηνία: πρόταση (1ο ΒΡΑΒΕΙΟ), 2012

Συμμετοχή στον Πανελλήνιο  Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων – Προμελέτης για την ‘Ανάπλαση & Αξιοποίηση του Παραλιακού Μετώπου Αμμουδάρας’

1

2

6891112