Η Μαρία Τζαφέτα γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1982. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης απ’ όπου αποφοίτησε το 2006. Το 2007 συνέχισε τις σπουδές της στο University of Portsmouth, U.K., όπου έλαβε με διάκριση το μεταπτυχιακό δίπλωμα MSc Architecture & Environment, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της σε θέματα που αφορούν στον ενεργειακό σχεδιασμό. Την ίδια χρονιά, με αφορμή την ενασχόλησή της με θέματα περιβάλλοντος, συμμετείχε στην παρουσίαση και δημοσίευση άρθρου για το συνέδριο CSAAR 2007, που έλαβε χώρα στην Τυνησία. Από το 2007 εως το 2012 συνεργάστηκε με τα αρχιτεκτονικά γραφεία Schema 4 Architects και Office 25 Architects. Έχει συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς λαμβάνοντας διακρίσεις και συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με αρχιτεκτονικά γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Το γραφείο με έδρα την Αθήνα ασχολείται με την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, την επίβλεψη και κατασκευή τους καθώς και με την ενεργειακή αξιολόγηση και αναβάθμιση κτιρίων. Σε συνεργασία με άλλα αρχιτεκτονικά γραφεία εκπονούνται συχνά αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί.  Επίσης, δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και τον σχεδιασμό επίπλων. 

*Όλες οι φωτογραφίες στην ιστοσελίδα έχουν ληφθεί από την Μαρία Τζαφέτα, διαφορετικά δηλώνεται ο φωτογράφος.