Μελέτη Τοπόσημου στον Φαληρικό Όρμο

Τοποθεσία: Φάληρο, Αττική

Μελετητές: OFFICE 25 ARCHITECTS, Ομάδα έργου: Μ. Ανθοπούλου, Μ. Τζαφέτα, Ν. Σπυροπούλου, Κ. Ράπτη

Φάση έργου / ημερομηνία: πρόταση, 2012

Συμμετοχή στον Πανελλήνιο  Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων για την ‘Μελέτη Κατασκευής – Τοπόσημου επί της Κεντρικής Προβλήτας του Φαληρικού Όρμου Αττικής’

 

1A

2A

3

4

5

7

910