Εξοχική κατοικία Β

Τοποθεσία: Βλάστη Κοζάνης

Φάση έργου / ημερομηνία: υπό κατασκευή, 2012

Αρχιτεκτονική μελέτη καλοκαιρινής κατοικίας

 

12

3