Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 

energy-certificate-pict

 

1)   Τι είναι το ΠΕΑ;

 

Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ εγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

 

2) Ποτε απαιτείται η έκδοση του ΠΕΑ;

 

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

 

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

 

- Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

 

Υφιστάμενα:

 

- Για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.

 

- Για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.

 

- Η εκδοση ΠΕΑ ειναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ ́ Οίκον».

 

Παρατηρήσεις

 

1) Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική́ ΜΟΝΟ για νεες συμβασεις μισθωσης και οχι για ανανεωσεις υφισταμενων συμβασεων.

 

2) Η έκδοση ΠΕΑ δεν απαιτείται για κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ (πχ ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ).

 

3) Η συνολική επιφανεια ενος κτιριου ειναι το συνολο των τετραγωνικων μετρων του κτιριου, οπως αυτά προσμετρουνται στην οικοδομική αδεια (σύμφωνα με το συντελεστή δομησης), καθως επισης και τα τετραγωνικά του κτιριου που εχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχυουσες διαταξεις (πχ κλειστος ημιυπαιθριος).

 

4) Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια.

 

3) Δικαιολογητικά για την έκδοση του ΠΕΑ

 

 • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
 • Φωτοαντίγραφο Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή φωτοαντίγραφο της δήλωσης υπαγωγής στο Κτηματολόγιο (εαν έχει γίνει δήλωση).
 • Αριθμός ιδιοκτησίας του ακινήτου (πχ. Διαμέρισμα Α2)
 • Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ. του ακινήτου
 • Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
 • Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
 • Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)
 •  Φωτοαντίγραφο αρχιτεκτονικού σχεδίου κάτοψης  και τοπογραφικού διαγράμματος (προαιρετικό)
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα (προαιρετικό)

 

Επιπλέον, για ακίνητα που έχουν ανεγερθεί μετά το 1983:

 

 • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
 • Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων
(εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)
 • Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)
 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)
(προαιρετικό)

 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση των αρχιτεκτονικών σχεδίων, γίνεται αποτύπωση του κτιρίου.

 

 

 

source: ypeka.gr