2

Μουσείο Ακρόπολης

9

Λονδίνο τον Φεβρουάριο

6

Κεντρικό Λονδίνο τον Φεβρουάριο

8

Mayfair, Λονδίνο